KAYNAKÇA

Giorgio Seveso, "Önsöz" - 1981

Galeria d'Arte Ciovasso, Milano (Giorgio Seveso)

"Gecesel bir çevre bu. Resim­den resime bir soluk bir tıkanma duygusu kişilerin kıpırtısız devi­nimlerinde, bir simgede gibi, mü­hürleniyor. Bir Mısır Müzesi havasına benzer birşey var, o suskun hırıltısı kaç bin yıllık mumyaların: irinden, çürüyüşden, kaskatı kesil­miş sıvılardan sargıları içinde bo­ğulmuşlar sonsuza dek. Bir balmumu müzesi var, tarihin ürkünçlük­leri bir kompoziyonda dondurul­muş, insanın üstüne çöken, hiçbir seyircinin bundan böyle kendini sıyıramayacağı.

Bu imgelerin olağanüstü, çok şey sezdiren etkililikleri eğre­tileme yüklerinden, bilenmiş şiir güçlerinden doğuyor. Açıkça, görülüyor ki, Alkor'ıın özgün buluşlarını, anlatımsal nedenlerini

çıkardığı toprak, yaşadığımız dün­yanın şiddeti ve çelişkileridir. İm­lerinin ve renginin varoluşsal çarpıtılmasını besleyen acılı ve haşin et yılgıdan ve korkudan, tehlike çılıklanndan, gerçekleştirilmemiş her umudun duyurduğu çılgınca öfkeden oluşuyor. Eğretilemeler öyIeyse, yeğin, iç simgelerle tıkabasa dolu, düşgücünün maddesine, özüne kaynaşmış.

Konulu resmin son derece güncel canlılığını bize anısatmak, daha dün bu tür resme ağıt düzen kişileri yalanlamak için karşımıza konmuş yapıtlar bunlar. Yüksek nitelikte, dramsı yeğinlikte, çok ustaca bir ressamca ve teknik bilincin kendini gösterdiği. Sanatçı soyutlamanın bomboş, ama hep bir şeyler sezdirici akperdesinden madde parçaları çekip çıkarıyor, akkor olmuş, sıvılaşıp taşan, sarsılan. Kurşun rengi, çift anlamlı madde parçaları; geniş tohumsal bir anıştırmalar çağıran bir içgüdüsel simgeler düzeninde.

Özet olarak, inandırıcı, olgun, belleğe kazılan yapıtlar bunlar; söylenebilecek başka her türlü sözötesinde, sanatçının yeteneği için en gerçek tanıklık.

Galleria Ciovasso (Milano 1981)

Giorgio Seveso