YAYINLAR

Bir Yaz Gecesi Düşü / Fırtına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shakespeare'in yapıtlarını mı resim­livor Bilge Alkor, böyle bir amaçla mı yola çıkmış? Hayır, belli kî, Shakespeare'i okumaya girişmiş ressam; klasik okuma dizgelerinden koparak, Rimbaud'nun hafif (ya da ağır) biçimde dalga geçerek üzerinde durduğu "sol­dan sağa ve yukarıdan aşağı" okuma düzenini kırıp geçmiş: Derinlemesine,  çaprazlaına, altüst edici bir okuma bu.

 

Shakespeare'in adasına, uzun uzak bir denizden ağır ağır yüzerek yaklaşırken, su ile toprak, su ile taş, ateş ile hava arası iyice kendi uçların­da bilenmiş Bilge Alkor.  Ser­gi, mutlak ayarının izlerini ta­şıyor. Bu derin, güzel uyku ki­min? Bu sert, yıpratıcı uyku­suzluk kimin? Düşler yaza­rın, gündüşleri ressamın mı?

Caliban'ın, sırttan, yürür­ken, otururken, durup belli belirsiz inlerken (duyuyo­rum) portrelerine bakınca res­samın sonunda onunla ger­çekten karşılaştığını anlıyorum.

Cumhuriyet Kültür

Enis Batur