KAYNAKÇA

"Soyutlamanın Ak Perdesinden" - 10.03.1990

Cumhuriyet Gazetesi