KAYNAKÇA

Dario Micacchi, "Le maschere umane-bestiali di Bilge Alkor" - 14.10.1976

L'Unita (Dario Micacchi)

Roma ve İstanbul'da oturan Türk ressamı Bilge Alkor Roma'da­ki ilk kişisel sergisini 1971-1976 dönemini içine alan (resim, çizi ve baskı olarak) otuzu aşkın yapıtla açtı. Gecesel, donuk ve çürümüş bir renk akışından, karanlık bir ke­sinlikle insan-hayvan figürleri yü­zeye çıkıyor; maske bunlar, belki de Turk tiyatrosundan alınma. Maskelerin durum ve davranışları gündelik, ama resimsel "iklim" şiddetli, yaban ve gizemli.

Melankolik, kil rengi doğa par­çaları ön plandaki durum ve davra­nışları daha da büyütüyor. Doğa görüntülerinin kendilerinde de iki anlamlı bir dirimcilik (vitalisme) var: Bir yandan, biçim aldıklan o filizlenip serpilen derinlikle insa­nı çekiyorlar, öte yandan içine dal­dırıldıkları genel "iklim"le korku veriyorlar...

L'Unitâ 14.10.1976

Dario Micacchi